Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

AEPD hướng đến một xã hội hòa nhập không rào cản, đó người khuyết tật có khả năng phát huy được các tiềm năng của họ, tiếp cận bình đẳng và đóng góp hiệu quả cho cộng đồng xã hội.

SỨ MỆNH

AEPD cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua thực hiện các chương trình hỗ trợ toàn diện, tập trung phát huy tính tự chủ của họ trên các bình diện kinh tế và xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, tham gia vào công tác quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, và thúc đẩy thực thi quyền của người khuyết tật

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Vì NKT: AEPD là một tổ chức vì NKT, thể hiện trên các khía cạnh quyền của NKT, năng lực của NKT, cơ hội bình đẳng cho NKT, và sự tham gia công bằng của NKT trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội…
  • Tôn trọng giá trị và khả năng của NKT: AEPD là môi trường ứng dụng công tác xã hội nơi mà giá trị và khả năng của NKT được tôn trọng.
  • Truyền cảm hứng cho NKT và công chúng: AEPD khuyến khích cách tiếp cận sáng tạo, mang lại niềm tin và những góc nhìn mới về NKT và thúc đẩy đóng góp của họ.
  • Sự tham gia của người khuyết tật và các bên liên quan
  • Tạo tính sở hữu trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ
  • Minh bạch: Mọi hoạt động của AEPD đều được thiết kế, thẩm định, thực hiện, theo dõi và đánh giá một cách minh bạch, và được báo cáo đầy đủ, rộng rãi tới các bên liên quan cũng như công chúng.
  • Uy tín & Chất lượng: Kết quả 10 năm phấn đấu đã mang lại uy tín cho AEPD thể hiện qua chất lượng dịch vụ, chất lượng các đề xuất chính sách và chất lượng con người trong đội ngũ AEPD.Thống kê truy cập

users Đang Online: 72
today Hôm nay: 136
users Tháng này: 108,934
hits Tất cả: 1,362,051

Copyright © 2014 by AEPD