Hòa nhập xã hội

Hòa nhập xã hội

Cùng với hỗ trợ cơ hội sinh kế và chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống xã hội của nạn nhân/ người khuyết tật là một cấu phần hoạt động không thể thiếu của AEPD trong trợ giúp nạn nhân phục hồi. AEPD hỗ trợ nạn nhân bom mìn/ người khuyết tật bằng cáchtrao quyền và thúc đẩy NKT tham gia hòa nhập tích cực vào cộng đồng. Một khi NKT tích cực tham gia vào cộng đồng, hòa nhập với gia đình, làng xóm, và các nhóm đồng cảnh ngộ, hoặc trong các sự kiện nghi thức hơn như các sự kiện thể thao, các hiệp hội và câu lạc bộ, NKT sẽ nâng cao ý thức cá nhân về quyền hơn  bởi họ đóng góp tiếng nói trong các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Hàng năm, AEPD tổ chức một số các hoạt động và sự kiện thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật. Thông qua các hoạt động này, NKT xây dựng một mạng lưới kết nối với NKT khác, với thành viên cộng đồng và lãnh đạo địa phương. Nhờ vậy nâng cao được nhận thức về người khuyết tật và quyền của người khuyết tật, xóa bỏ các rào cản xã hội. Giáo dục và tập huấn đào tạo kỹ năng vận động về quyền của NKT dựa trên các Công ước Quốc tế, Luật người khuyết tật và các Thông tư, Nghị định, Hướng dẫn thực hiện các hỗ trợ và quyền của NKT đã được phổ biến cho các nạn nhân/ NKT trên địa bàn dự án của AEPD. Thông qua các khóa tập huấn này, NKT được cung cấp các kiến thức cơ bản về quyền của NKT và trang cấp cho họ các kỹ năng vận động. Các hoạt động tạo môi trường và giúp hình thành kỹ năng cho NKT hòa nhập cộng đồng và trở thành các thành viên tiêu biểu trong vận động Trợ Giúp Nạn Nhân và thực hiện Công ước về Quyền của Người Khuyết tật. Nhằm nâng cao năng lực cho các 20 Câu lạc bộ tự lực của NKT, AEPD tổ chức các khóa tập huấn cho các trưởng câu lạc bộ về các nội dung vận động, gây quỹ, về NKT và quyền của NKT, và hỗ trợ đồng cảnh ngộ, v.v...

Xuyên suốt quá trình thực hiện tất cả các hoạt động, AEPD luôn đảm bảo yếu tố bình đẳng giới và nhu cầu của chị em phụ nữ. Tổ chức các hoạt động thường niên kết hợp sự tham gia của NKT và người không khuyết tật là một phương pháp hiệu quả nâng cao nhận thức dư luận và giảm thiểu rào cản phân biệt. AEPD đã và đang rất thành công trong việc thúc đẩy các sự kiện như vậy trong công tác xây dựng ý thức cộng đồng về các nguyên tắc hòa nhập và bình đẳng.

Thống kê truy cập

users Đang Online: 21
today Hôm nay: 132
users Tháng này: 86,677
hits Tất cả: 1,352,932

Copyright © 2014 by AEPD