Đối tác

Danh sách một số đối tác của AEPD

 

 

ĐỐI TÁC TRONG TỈNH
1. UBND TỈNH QB
2. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3. SỞ NGOẠI VỤ
4. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
5. SỞ XÂY DỰNG
6. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
7. SỞ TƯ PHÁP
8. SỞ CÔNG THƯƠNG
9. SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
10. SỞ Y TẾ
11. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
12. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
14. SỞ TÀI CHÍNH
15. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
16. HỘI THANH NIÊN
17. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
18. HỘI NGƯỜI MÙ
19. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI
20. TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
21. TRUNG TÂM TRẺ KHUYẾT TẬT
22. TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
23. HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI

Thống kê truy cập

users Đang Online: 18
today Hôm nay: 129
users Tháng này: 86,674
hits Tất cả: 1,352,929

Copyright © 2014 by AEPD