Chúng tôi là ai


TỔNG QUAN VỀ HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH – AEPD


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức phi chính phủ địa phương có tiền thân từ tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mệnh, giá trị và các thành quả của SC/LSN, tổ chức đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003. Các chương trình của chúng tôi hướng đến việc nâng cao vị thế kinh tế, xã hội cho NKT, bao gồm nạn nhân bom mìn, những người bị mất chi do vết thương của chiến tranh để lại.

AEPD sử dụng phương pháp lấy NKT làm trung tâm dựa trên mô hình “Hỗ trợ đồng cảnh”. Phương pháp này được chúng tôi áp dụng cho tất cả các chương trình và sự can thiệp theo nhu cầu của NKT. Các chương trình và dịch vụ được phát triển bởi các nhân viên dự án của AEPD, trong khi đó những can thiệp lại được tiến hành trên thực tế bởi đội ngũ nhân viên thực địa - cũng chính là những NKT đã vươn lên từ những khó khăn. AEPD xem mô hình Hỗ trợ đồng cảnh như là nền tảng thiết yếu cho sự phục hồi và tự chủ của NKT. AEPD cũng tập trung vào phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và những chương trình có sự tham gia để đảm bảo tính chủ động liên tiếp. Khi cá nhân được hỗ trợ trong việc khắc phục những trở ngại gây ra bởi khuyết tật của mình, việc đó sẽ khuyến khích họ mở rộng ảnh hưởng từ các can thiệp của chúng tôi ra bên ngoài và đóng góp trở lại cho cộng đồng bằng cách hỗ trợ người khuyết tật khác trong việc phục hồi chức năng. Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng đến đào tạo cán bộ địa phương và thiết lập các cơ sở cố định để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho đối tượng thụ hưởng một khi các can thiệp của chúng tôi đã hoàn thành. Bằng cách xây dựng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi liên kết người khuyết tật với các dịch vụ tại địa phương để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, tài chính và xã hội. Phương pháp coi đối tượng thụ hưởng là trung tâm và toàn diện của AEPD là mô hình duy nhất của loại hình này ở Việt Nam.
AEPD hiện đang triển khai các hoạt động trên 83 xã/phường tại 7 huyện/thành phố/thị xã, bao gồm thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn.

Để biết thêm thông tin về tổ chức, vui lòng xem các tài liệu dưới đây.

Dowload: 

AEPD Charter_Viet.pdf

AEPD Strategic Plan

Thống kê truy cập

users Đang Online: 16
today Hôm nay: 73
users Tháng này: 108,871
hits Tất cả: 1,361,988

Copyright © 2014 by AEPD