thi cong noi that chung cu

Tin tức - AEPD | Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình

AEPD

 
Tin mới nhất - Tin tức
Tin tức
Tiếp theo chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, quyền của trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục cho học sinh, giáo viên và cộng đồng thuộc các xã dự án, dự án sẽ tiếp tục các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền TE, quyền của trẻ khuyết tật thông qua “Cuộc thi hùng biện tìm hiểu quyền trẻ em, trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục” tại các trường tiểu học/trung học cơ sở ở các xã dự án.

TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG CẨM NANG HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG PHÁT HIỆN SỚM NHỮNG DẤU HIỆU KHIẾM KHUYẾT Ở TRẺ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRẠM Y TẾ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VÀ GIÁO VIÊN SỬ DỤNG CẨM NANG
06/05/2021 15:10
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình mong muốn tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để xây dựng bộ cẩm nang dùng trong trường học và trạm y tế một cách hiệu quả, đồng thời tiến hành tổ chức đào tạo hướng dẫn cán bộ y tế và giáo viên sử dụng cẩm nang hiệu quả trong phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả.
read more..

HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH (AEPD) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN (2010 - 2020)
28/03/2021 16:35
Ngày 30/03/2021 sắp tới, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình, AEPD tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 10 năm để đánh giá lại chặng đường 10 năm thành lập, hợp tác và phát triển; cũng như bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Quý cơ quan, cá nhân quý vị đại biểu vì đã hỗ trợ và đóng góp to lớn cho sự phát triển của AEPD trong 10 năm qua.
read more..

Tuyển chuyên gia dào tạo nâng cao cho cán bộ AEPD về phương pháp và các công cụ để thiết kế và thực hiện các nhiệm vụ tư vấn liên quan đến hỗ trợ NKT
10/03/2021 13:34
Bản tham chiếu này được thiết kế nhằm tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để thực hiện khóa đào tạo nâng cao cho cán bộ AEPD về phương pháp và các công cụ cần thiết để thiết kế và thực hiện các nhiệm vụ tư vấn liên quan đến hỗ trợ người khuyết tật.
read more..

TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG CÁC BIỂU MẪU THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT
04/03/2021 15:30
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình mong muốn tìm kiếm tư vấn để xây dựng các biểu mẫu thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin về các trường hợp được trợ giúp pháp lý và các hoạt động được hỗ trợ.
read more..

TUYỂN CHUYÊN GIA TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN VÀ CỘNG ĐỒNG THUỘC CÁC XÃ DỰ ÁN
04/03/2021 15:28
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình mong muốn tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để tổ chức 06 chiến dịch truyền thông về quyền trẻ em, quyền của trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục
read more..

TUYỂN CHUYÊN GIA CẬP NHẬT VÀ TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CHÍNH VỀ QUYỀN TRẺ EM, ĐẶC BIỆT QUYỀN TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
19/01/2021 18:52
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình mong muốn tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để thực hiện cập nhật và tóm tắt về quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục có hiệu quả và chất lượng.
read more..

Sự kiện sắp diễn ra
 • 19 Th.12
  ĐI BỘ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP VÀ BÌNH ĐẲNG CỦA NNBM/NKT
  Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn” do Quỹ phúc lợi xã hội 8:00- 11:30
Thống kê truy cập
users Đang Online: 3477
today Hôm nay: 34
users Tháng này: 72,673
hits Tất cả: 835,141
 • irish aid
 • Advocacy Project
 • Eden Social Welfare Foundation
 • Minister of Foreign Affairs
 • Swiss Solidarity
 • Giới thiệu chun
 • United Nations Development Programme
 • Center for International Stabilization and Recovery
 • caritas
 • Zebunet
 • Challenge to Change
 • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
 • james madison
 • survivorcorps