Tuyển tư vấn thiết kế tổ chức lớp Kỹ năng giao tiếp cho NKT/NNBM
20/11/2019 15:39
Trong khuôn khổ hoạt động dự án “Dự án“Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn”năm 2019 do Eden tài trợ, AEPD đã thiết kế một hoạt động mang tính chiến lược và lâu dài, đó là đào tạo một đội ngũ nạn nhân bom mìn nhằm phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng người khuyết tật, nạn nhân bom mìn nhằm giúp những đại sứ này có được kiến thức về Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tốt để có thể tiếp cận tuyên truyền cho người khác về tác hại bom mìn và cách phòng tránh. <br /> <br />Với mong muốn như trên, Hội có kế hoạch tổ chức tập huấn Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nạn nhân bom mìn và cho thanh niên khuyết tật nhằm xây dựng đội ngũ mạng lưới ở địa phương có tiềm năng có khả năng bổ sung và phối hợp với Hội thực hiện một số nhiệm vụ ở cộng đồng về bom mìn. Bản tham chiếu này được thiết kế nhằm tìm kiếm tư vấn phù hợp để thiết kế và tổ chức khóa đào tạo nói trên.

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mạng, giá trị, và các thành quả của SC/LSN trong nâng cao vị thế, năng lực cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật nói chung. AEPD cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho nạn nhân bom mìn, nguời khuyết tật thông qua nâng cao năng lực, ý thức tự chủ, tăng cường các cơ hội kinh tế và hoà nhập xã hội cũng như việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ y tế.

Quảng Bình là một trong những tỉnh thành miền Trung có 100% xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm bom mìn với tổng diện tích hơn 225.000ha (chiếm 30% diện tích đất trên toàn tỉnh).

Nâng cao vị thế, nâng cao năng lực cho ngườikhuyết tật đặc biệt là nận nhân bom mìn là mục tiêu được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực thi các chương trình dự án. Đặc biệt, trong khuôn khổ hoạt động dự án “Dự án“Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn””năm 2019 do Eden tài trợ, AEPD đã thiết kế một hoạt động mang tính chiến lược và lâu dài, đó là đào tạo một đội nạn nhân bom mìn nhằm phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng người khuyết tật, nạn nhân bom mìn nhằm giúp những đại sứ này có được kiến thức về Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn  tốt để có thể tiếp cận tuyên truyền cho người khác về tác hại bom mìn và cách phòng tránh.

Với mong muốn như trên, Hội có kế hoạch tổ chức Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nạn nhân bom mìn và cho thanh niên khuyết tật nhằm xây dựng  đội ngũ mạng lưới ở địa phương có tiềm năng có khả năng bổ sung và phối hợp với Hội thực hiện một số nhiệm vụ ở cộng đồng theo thời vụ. Bản tham chiếu này được thiết kế nhằm tìm kiếm tư vấn phù hợp để thiết kế và tổ chức khóa đào tạo nói trên.

 

TOR MRE 2019.docx

Bình luận

Thống kê truy cập

users Đang Online: 42
today Hôm nay: 99
users Tháng này: 108,897
hits Tất cả: 1,362,014

Copyright © 2014 by AEPD