THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CHO AEPD, CỤ THỂ LÀ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU"
12/10/2022 14:01
AEPD mong muốn tìm kiếm một nhà tư vấn nhằm phát triển một hệ thống giám sát và đánh giá toàn diện về tổ chức bao gồm một hệ thống quản lý thông tin và các công cụ cho AEPD.

AEPD đang chuẩn bị thực hiện một dự án "Tăng cường khả năng phục hồi của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu" do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức - GIZ tài trợ. Mục tiêu cuối cùng của dự án là nâng cao năng lực đối phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt của các hộ gia đình dễ bị tổn thương thông qua việc trang bị cho họ đầy đủ kiến thức, kỹ năng, cơ sở vật chất và nhà ở chống chịu thiên tai, nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

TOR này được chuẩn bị để tìm kiếm một nhà tư vấn nhằm phát triển một hệ thống giám sát và đánh giá toàn diện về tổ chức, bao gồm một hệ thống quản lý thông tin và các công cụ cho AEPD. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem bản mô tả công việc đính kèm sau:IKI TOR - M&E system revised2.docx

Bình luận

Thống kê truy cập

users Đang Online: 54
today Hôm nay: 165
users Tháng này: 86,710
hits Tất cả: 1,352,965

Copyright © 2014 by AEPD