Thông tin tuyển dụng

THAM CHIẾU NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TOT - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - 19.08.2015

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mạng, giá trị, và các thành quả của SC/LSN trong nâng cao vị thế, năng lực cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật nói chung ở Việt Nam.

 

AEPD cam kết nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật thông qua việc nâng cao tính tự chủ về kinh tế và xã hội của người khuyết tật cũng như việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế

 

AEPD hướng đến một xã hội hòa nhập không rào cản của người khuyết tật, nơi mà người khuyết tật có thể phát huy hết năng lực của mình, bình đẳng trong tất cả các cơ hội và có đóng góp hiệu quả cho cộng đồng xã hội.

 

Trong khuôn khổ dự án "Thúc đẩy việc thực hiện mô hình phục hồi chức năng toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" do Nauy  tài trợ, Hội vì sự Phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình triển khai hoạt động đào tạo giảng viên nguồn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao năng lực của các cán bộ y tế xã, y tế thôn bản và các cơ quan ban ngành liên quan trong vùng dự án trong việc cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật/nạn nhân bom mìn, Hội vì sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

II. Mục tiêu tư vấn

 • Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế địa phương và các ban ngành liên quan trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho NKT
 • Đảm bảo rằng đội ngũ cán bộ y tế địa phương và các ban ngành liên quan có đủ năng lực thực hành và triển khai phục hồi chức năngcho người khuyết tật sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

  III. Nhiệm vụ của tư vấn

 • Nghiên cứu tài liệu và soạn thảo đề cương, chương trình tập huấn và tài liệu phù hợp với mục tiêu đào tạo
 • Chuẩn bị tài liệu, các vật dụng, phụ kiện cần thiết cho phần giảng lý thuyết và bài tập thực hành
 • Đào tạo cho nhân viên y tế địa phương về lý thuyết cũng như thực hành kỹ năng phục hồi chức năng cho NKT
 • Tạo cơ hội cho học viên phản hồi ý kiến và chia sẽ thảo luận
 • Viết báo cáo đánh giá khóa tập huấn và đưa ra các khuyến nghị đề xuất thực tế tại địa phương

  IV. Kết quả dự kiến: Sau khi tập huấn xong học viên có thể:

 • Trình bày được định nghĩa về khuyết tật, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
 • Hiểu được thế nào là phục hồi chức năng dựa vào cộng động.
 • Thực hành được các thao tác về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trong khuôn khổ các nội dung của bài giảng
 • Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật.
 • Có khả năng tuyên truyền về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng rộng rãi trong địa phương và có khả năng thực hiện các thao tác phục hồi chức năng đối với một số bệnh phổ biến của NKT và việc phát hiện sớm trẻ khuyết tật theo 9 mẫu phiếu phát hiện sớm trẻ khuyết tật tại cộng đồng (Bộ công cụ sàng lọc- Bộ Y tế 2014)

V. Kế hoạch công việc

-Soạn tài liệu

-Giảng dạy tại địa phương

-Viết báo cáo sau khóa đào tạo

VI. Thời gian thực hiện dự kiến & địa điểm

 • Thời gian thực hiện: từ ngày 24-26/08/2015

  Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm trong thời gian nêu trên và kết quả đầu ra dự kiến 

 • Địa điểm: Tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

    VII. Chi phí tư vấn
Chi phí tư vấn trọn gói gồm ngày công biên soạn tài liệu, giảng dạy và viết báo cáo  

cộng với đi lại, ăn ở và các chi phí khác nếu có: 

 

Stt

Nội dung

Kinh phí/lớp
(VND)

Tổng số

Cộng
(VND)

1

Phí giảng dạy

1.500.000

04 ngày

6.000.000

2

Hỗ trợ đi lại cho giảng viên ( Lượt đi và về)

600.000

 

600.000

3

Tiền ăn

400.000đ/ngày

03ngày

1.200.000

4

Tiền ngủ

400.000

03đêm

1.200.000

 

Tổng cộng

 

 

9.000.000

(Bằng chữ: Chín triệu đồng chắn.)

Ghi chú:

Tư vấn ký hợp đồng trọn gói với AEPD. Các nội dung cụ thể tư vấn tự lo liệu.

Quy định truy thu 10% thuế thu nhập PIT sẽ được áp dụng trong trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn 2.000.000 đồng hoặc có giá trị tương đương theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Hoá đơn thu thuế thu nhập sẽ do AEPD cấp hành.

Các khoản thu xếp chi trả và hậu cần khác

Nhiệm vụ được xem là hoàn tất khi bản báo cáo kết thúc khi trình nộp cho AEPD. Trong trường hợp báo cáo bị đánh giá không đạt chất lượng, 50% của lần trả phí cuối cùng sẽ được giữ lại.

Tất cả các khoản chi trả cho công dân Việt Nam đều được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam tương đương với khoản tiền ngoại tệ đã đề cập chiếu theo tỷ lệ hối đoái hàng ngày của ngân hàng VIETCOMbank tại Hà Nội và theo quy định của chính phủ Việt Nam.

Hai bên đều thống nhất về những điều khoản mô tả trong Bản tham chiếu nhiệm vụ này và tài liệu đính kèm. Những điều khoản này chỉ có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh khi được sự thoả thuận bằng văn bản và kí bởi hai bên.

Nhiệm vụ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký thoả thuận giữa hai bên./.

 

    ĐẠI DIỆN AEPD                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN TƯ VẤN

 

 

  Nguyễn Thị Thanh Hồng                                                      Đào Thị Minh Xuân

   Q.Chủ tịch AEPD                                                                     Tư vấn đào tạo

 Tuyển dụng

Vietnam Civil Society Facility - 21.07.2016
Nội dung đang được cập nhật.
Tham chiếu nhiệm vụ - Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình - 19.03.2016
1. Giới thiệu tổng quan về Dự án Tên Dự án: Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật (ưu tiên trẻ khiếm thính)...
Tuyển tư vấn - 17.03.2016
Dự án “Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” tỉnh Quảng Bình cần tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn với các...
THƯ MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THIẾT BỊ PHCN - 01.12.2015
Thực hiện hoạt động của Dự án “Hỗ trợ toàn diện nạn nhân bom mìn / Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực sức khỏe, cơ hội sinh kế và...
TERM OF REFERENCE ON INTERPRETATION/TRANLATION - 18.09.2015
Nội dung tiếng việt đang được cập nhật.
Tham chiếu nhiệm vụ đào tạo TOT - Tập huấn chăn nuôi gia súc gia cầm - 28.08.2015
BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ Bản tham chiếu này là một phần không tách rời của Hợp đồng Tư vấn 1. Giới thiệu chung Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association...
Tham chiếu nhiệm vụ đào tạo TOT - Tập huấn quản lý sản xuất kinh doanh - 28.08.2015
BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ Bản tham chiếu này là một phần của Hợp đồng Tư vấn và không tách rời đối với hợp đồng Công việc tư vấn: Tập huấn về quản lý sản xuất...
TERM OF REFERENCE CONSULTANT TO ACCESS THE BEST SUPPORTING PRACTICES AND DOCUMENTING THE GUIDELINES OF SUPPORT APPROACHES AND MODELS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IMPLEMENTED BY AEPD OVER THE PAST FIVE YEARS - 04.06.2015
TERM OF REFERENCE CONSULTANT TO ACCESS THE BEST SUPPORTING PRACTICES AND DOCUMENTING THE GUIDELINES OF SUPPORT APPROACHES AND MODELS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IMPLEMENTED BY AEPD OVER THE PAST FIVE...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Hội vì sự Phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) - 14.05.2015
AEPD là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN)....
Project Coordinator/Officer - 09.03.2015
Association for Empowerment of Persons with Disabilities (AEPD) is a local non-profit organization in Quang Binh provice, formerly Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD’s work...

Thống kê truy cập

users Đang Online: 59
today Hôm nay: 170
users Tháng này: 86,715
hits Tất cả: 1,352,970

Copyright © 2014 by AEPD