Thông tin tuyển dụng

Tham chiếu nhiệm vụ đào tạo TOT - Tập huấn quản lý sản xuất kinh doanh - 28.08.2015

BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ

Bản tham chiếu này là một phần của Hợp đồng Tư vấn

 và không tách rời đối với hợp đồng

 

Công việc tư vấn: Tập huấn về quản lý sản xuất kinh doanh

Vị trí:          Một chuyên gia tư vấn chuẩn bị và tập huấn về quản lý sản xuất kinh doanh

Ngày bắt đầu:        07/09-09/09/2015; 14/09-16/09/2015

Địa điểm:              Huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa

1. Giới thiệu chung

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mạng, giá trị, và các thành quả của SC/LSN trong nâng cao vị thế, năng lực cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật nói chung. AEPD cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống cho nạn nhân bom mìn, nguời khuyết tật thông qua nâng cao năng lực, ý thức tự chủ, tăng cường các cơ hội kinh tế và hoà nhập xã hội cũng như việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ y tế.

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2015, AEPD có kế hoạch tổ chức một số lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người khuyết tật về các lĩnh vực hoạt động mà AEPD đang tập trung. Đây là hoạt động nàm trong dự án “Thúc đẩy việc thực hiện mô hình phục hồi chức năng toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” hợp tác giữa tổ chức chiến dịch quốc tê chống bom mìn và đạn chùm (ICBL-CMC) và AEPD được tài trợ bởi Chính phủ Nauy.

Bản tham chiếu này được thiết kế nhằm tìm kiếm tư vấn thiết kế chương trình giảng dạy và tập huấn cho người khuyết tật về kiến thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh, từ đó học viên có thể ứng dụng vào thực tế trong quá trình sản xuất kinh doanh đồng thời có khả năng truyền đạt, chia sẻ kiến thức và kỹ năng đã được học cho người khuyết tật khác trên địa bàn mình sinh sống.

 

2. Mục tiêu tư vấn

 

 

 • Tăng cường kiến thức kỹ năng điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh nhỏ và cực nhỏ của người khuyết tật.
 • Tăng cường khả năng chuyển tải, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng được tập huấn của tham dự viên để tiếp tục tập huấn lại cho các thành viên trong nhóm của họ (câu lạc bộ người khuyết tật)

   

3. Nhiệm vụ chính của chuyên viên Tư vấn

 

 

 • Thiết kế khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng kinh doanh SXKD cho NKT trong thời gian 6 ngàyvới 2 lớp tập huấn tại huyện Quảng Ninh và huyện Tuyên Hóa
 • Chú trọng đào tạo tham dự viên có khả năng chuyển tải, chia sẻ để tập huấn lại cho các thành viên trong nhóm của họ (câu lạc bộ người khuyết tật)
 • Theo dõi đối tượng tập huấn trong quá trình chuyển tải chia sẻ lại kiến thức.
 • Tổng hợp báo cáo cuối cùng gửi cho AEPD

   

4. Kết quả dự kiến

 • Hai (2) khóa tập huấn tại các huyện Quảng Ninh và Tuyên Hóa được thiết kế, và tổ chức tập huấn.
 • 60 NKT được nâng cao năng lực trong kỹ năng làm ăn kinh doanh (điều hành, quản lý, thị trường, kỹ năng bán hàng, kế toán, phát triển tổ chức và các kỹ năng khác), biết cách tiếp cận với các nguồn vốn địa phương, và nắm bắt cơ hội việc làm
 • Tham dự viên có khả năng chuyển tải, chia sẻ các kiến thức đã học cho nhóm của họ là các câu lạc bộ NKT
 • Những NKT tham gia tập huấn áp dụng được các kiến thức đã học vào hoạt động làm ăn kinh tế của bản thân, gia đình.
 • Báo cáo cuối cùng được hoàn chỉnh gửi AEPD

   

5.Lịch tập Huấn

Stt

Khóa

Thời gian

Địa điểm

1

Khóa 1

07-09/09/2015

Tuyên Hóa

2

Khóa 2

14-16/09/2015

Quảng Ninh

  6. Kế hoạch công việc và chi phí tư vấn

 

TT

HOẠT ĐỘNG

DIỄN GIẢI

NGÀY CÔNG

Chuẩn bị tài liệu, thiết kế khóa học

01 giảng viên chính

01 ngày GV chính

Tổ chức tập huấn

01 giảng viên chính, 01 giảng viên phụ

6 ngày GV chính

6 ngày GV phụ

Báo cáo sau tập huấn

Giảng viên chính

01 ngày GV chính

 

Chi phí tư vấn

 

TT

Khoản mục

Diễn giải

Thành tiền (VND)

1

Chi phí tư vấn chính

8 ngày công 1.000.000đ/ngày

8.000.000

2

Chi phí giảng viên phụ

6 ngày công x 800.000đ/ngày

4.800.000

3

Công tác phí

6 ngày x 800.000đ/ngày

4.800.000

4

Chi phí đi lại

6 ngày x 200.000đ/ngày

1.200.000

 

Tổng cộng

 

18.800.000đ

 

 

Các khoản thu xếp chi trả và hậu cần khác

AEPD sẽ tổ chức phương tiện đi lại cho chuyên gia tư vấn trong suốt quá trình tư vấn tại Quảng Bình nếu yêu cầu.

Nhiệm vụ được xem là hoàn tất khi bản báo cáo kết thúc khi trình nộp cho AEPD. Trong trường hợp báo cáo bị đánh giá không đạt chất lượng, 50% của lần trả phí cuối cùng sẽ được giữ lại.

Tất cả các khoản chi trả cho công dân Việt Nam đều được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam . Việc thanh toán phí sẽ được thực hiện theo phương thức: Thanh toán bằng chuyển khoản hay séc ngân hàng.

Nhiệm vụ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày kí thoả thuận giữa hai bên.

Hai bên đã thoả thuận và ký thành hai bản bằng tiếng tiếng Việt vào ngày ………………, tại ………….

 

ĐẠI DIỆN AEPD                                                ĐẠI DIÊN BÊN TƯVẤN

         

 

 

 

 

 

 

Tuyển dụng

Vietnam Civil Society Facility - 21.07.2016
Nội dung đang được cập nhật.
Tham chiếu nhiệm vụ - Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình - 19.03.2016
1. Giới thiệu tổng quan về Dự án Tên Dự án: Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật (ưu tiên trẻ khiếm thính)...
Tuyển tư vấn - 17.03.2016
Dự án “Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” tỉnh Quảng Bình cần tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn với các...
THƯ MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THIẾT BỊ PHCN - 01.12.2015
Thực hiện hoạt động của Dự án “Hỗ trợ toàn diện nạn nhân bom mìn / Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực sức khỏe, cơ hội sinh kế và...
TERM OF REFERENCE ON INTERPRETATION/TRANLATION - 18.09.2015
Nội dung tiếng việt đang được cập nhật.
Tham chiếu nhiệm vụ đào tạo TOT - Tập huấn chăn nuôi gia súc gia cầm - 28.08.2015
BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ Bản tham chiếu này là một phần không tách rời của Hợp đồng Tư vấn 1. Giới thiệu chung Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association...
THAM CHIẾU NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TOT - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - 19.08.2015
Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân...
TERM OF REFERENCE CONSULTANT TO ACCESS THE BEST SUPPORTING PRACTICES AND DOCUMENTING THE GUIDELINES OF SUPPORT APPROACHES AND MODELS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IMPLEMENTED BY AEPD OVER THE PAST FIVE YEARS - 04.06.2015
TERM OF REFERENCE CONSULTANT TO ACCESS THE BEST SUPPORTING PRACTICES AND DOCUMENTING THE GUIDELINES OF SUPPORT APPROACHES AND MODELS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IMPLEMENTED BY AEPD OVER THE PAST FIVE...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Hội vì sự Phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) - 14.05.2015
AEPD là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN)....
Project Coordinator/Officer - 09.03.2015
Association for Empowerment of Persons with Disabilities (AEPD) is a local non-profit organization in Quang Binh provice, formerly Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD’s work...

Thống kê truy cập

users Đang Online: 60
today Hôm nay: 171
users Tháng này: 86,716
hits Tất cả: 1,352,971

Copyright © 2014 by AEPD