Thông tin tuyển dụng

Tham chiếu nhiệm vụ - Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Bình - 19.03.2016

1. Giới thiệu tổng quan về Dự án
Tên Dự án: Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật (ưu tiên trẻ khiếm thính) tỉnh Quảng Bình
Chủ Dự án: Hội vì sự phát triển người khuyết tật tỉnh Quảng Bình
Đơn vị tài trợ: Tổ chức Caritas Thụy Sĩ
Đối tác chính tham gia thực hiện Dự án:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình (AEPD);
- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Bình;
- Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.
Thời gian thực hiện Dự án: 08/2014-06/2017
Tổng ngân sách hoạt động tại địa phương: 315.096 USD
Khu vực Dự án: 09 xã thuộc 03 huyện (Quảng Trạch, Lệ Thủy và TP Đồng Hới)

 

2. Mục tiêu chung
- Điều tra bổ sung số liệu trẻ em khuyết tật trong vùng Dự án “Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” xác định về số lượng trẻ khuyết tật biến động bao gồm: số trẻ mới sinh, số trẻ bị chết, số trẻ từ các địa bàn khác chuyển đến, số trẻ trên địa bàn chuyển đi,
- Cập nhật thông tin số liệu trẻ khuyết tật trên địa bàn, những dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật nhẹ, nặng, đặc biệt nặng, tình trạng tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục và hòa nhập xã hội của trẻ, các rào cản về tiếp cận quyền trẻ em, các can thiệp hiện có liên quan đến vấn đề phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại 09 xã thuộc 3 huyện Dự án, bao gồm Quảng Trạch, TP Đồng Hới và Lệ Thủy.
- Xác định được nhu cầu của trẻ và gia đình trẻ để hỗ trợ trẻ phát triển hòa nhập cộng đồng và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp thiết thực và khả thi nhằm giúp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch liên ngành cấp tỉnh giúp trẻ khuyết tật được phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập.

 

 3. Nhiệm vụ của tư vấn 
+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội vì sự phát triển người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) tìm hiểu về cơ sở dữ liệu của các xã, phường liên quan đến trẻ khuyết tật hiện có;
+ Nghiên cứu Luật Người khuyết tật Việt Nam, các tài liệu có liên quan đến công tác phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật;
+ Thiết kế mẫu phiếu điều tra , phiếu tổng hợp và dự kiến số phiếu điều tra khoảng 100 phiếu; 
+ Tập huấn điều tra cho điều tra viên tại các xã, phường thuộc 02 huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy và Thành phố Đồng Hới;
+ Tổng hợp và phân tích số liệu điều tra; viết báo cáo điều tra và đưa ra các khuyến nghị, can thiệp cụ thể.

 

4. Kết quả dự kiến
Cuộc điều tra cơ bản về trẻ khuyết tật đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Cập nhật được số lượng trẻ khuyết tật phát sinh trên địa bàn (loại khuyết tật, tình trạng của trẻ về sức khỏe, tình trạng tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục và hòa nhập xã hội của trẻ, v.v...)
- Căn cứ vào dạng tật của số trẻ KT được phát hiện, xác định được nhu cầu của trẻ và gia đình trẻ để hỗ trợ trẻ phát triển hòa nhập
- Đề xuất các can thiệp cần có để hỗ trợ trẻ khuyết tật được phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập.

Tuyển dụng

Vietnam Civil Society Facility - 21.07.2016
Nội dung đang được cập nhật.
Tuyển tư vấn - 17.03.2016
Dự án “Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” tỉnh Quảng Bình cần tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn với các...
THƯ MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP THIẾT BỊ PHCN - 01.12.2015
Thực hiện hoạt động của Dự án “Hỗ trợ toàn diện nạn nhân bom mìn / Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực sức khỏe, cơ hội sinh kế và...
TERM OF REFERENCE ON INTERPRETATION/TRANLATION - 18.09.2015
Nội dung tiếng việt đang được cập nhật.
Tham chiếu nhiệm vụ đào tạo TOT - Tập huấn chăn nuôi gia súc gia cầm - 28.08.2015
BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ Bản tham chiếu này là một phần không tách rời của Hợp đồng Tư vấn 1. Giới thiệu chung Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association...
Tham chiếu nhiệm vụ đào tạo TOT - Tập huấn quản lý sản xuất kinh doanh - 28.08.2015
BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ Bản tham chiếu này là một phần của Hợp đồng Tư vấn và không tách rời đối với hợp đồng Công việc tư vấn: Tập huấn về quản lý sản xuất...
THAM CHIẾU NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TOT - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - 19.08.2015
Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân...
TERM OF REFERENCE CONSULTANT TO ACCESS THE BEST SUPPORTING PRACTICES AND DOCUMENTING THE GUIDELINES OF SUPPORT APPROACHES AND MODELS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IMPLEMENTED BY AEPD OVER THE PAST FIVE YEARS - 04.06.2015
TERM OF REFERENCE CONSULTANT TO ACCESS THE BEST SUPPORTING PRACTICES AND DOCUMENTING THE GUIDELINES OF SUPPORT APPROACHES AND MODELS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IMPLEMENTED BY AEPD OVER THE PAST FIVE...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Hội vì sự Phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) - 14.05.2015
AEPD là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN)....
Project Coordinator/Officer - 09.03.2015
Association for Empowerment of Persons with Disabilities (AEPD) is a local non-profit organization in Quang Binh provice, formerly Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD’s work...

Thống kê truy cập

users Đang Online: 63
today Hôm nay: 210
users Tháng này: 80,981
hits Tất cả: 1,328,979

Copyright © 2014 by AEPD