AEPD THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG - DỰ ÁN IKI
10/05/2023 08:14
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu” từ chương trình IKI Small Grants thông qua tổ chức Hợp tác quốc tế Đức - GIZ tài trợ. Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình - AEPD kính mời Quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực chào hàng dịch vụ Cung cấp hệ thống tưới tiêu

Kính gửi: Quý công ty/ đơn vị có liên quan

 Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu” từ chương trình IKI Small Grants thông qua tổ chức Hợp tác quốc tế Đức - GIZ tài trợ. Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình - AEPD kính mời Quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực chào hàng dịch vụ với thông tin chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu:  Hệ thống tưới tiêu tự động thí điểm quy mô hộ gia đình có NKT được lắp đặt và chủ động vận hành nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Thuộc dự án: Tăng cường khả năng phục hồi của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu .

3. Nguồn vốn:  Do chương trình IKI Small Grants[1] thông qua tổ chức Hợp tác quốc tế Đức - GIZ tài trợ.

4. Số dự án:    18.9067.2-002.00

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào giá cạnh tranh

6. Nội dung chi tiết của gói thầu: Vui lòng xem file mô tả đính kèm tại đây IKI - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU.pdf


[1] IKI Small Grants được thực hiện bởi Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu (BMWK) và Văn phòng Đối ngoại Liên bang (AA) cùng với sự điều phối của Bộ Liên bang về Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân và bảo vệ người tiêu dùng (BMUV).

Bình luận

Thống kê truy cập

users Đang Online: 67
today Hôm nay: 384
users Tháng này: 102,487
hits Tất cả: 1,344,812

Copyright © 2014 by AEPD