Tin mới nhất - Dự án đã hoàn thành

TỔNG KẾT DỰ ÁN THÚC ĐẨY THỰC THI QUYỀN TRẺ EM, ĐẶC BIỆT TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Ở VÙNG KHÓ KHĂN, MIỀN NÚI, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH
Dự án đã hoàn thành

Ngày 28/12/2021, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) đã tổ chức hội thảo tổng kết nhằm chia sẻ các nội dung hoạt động, các bài học kinh nghiệm thực hiện Dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF).


Trang Trước   / 6  Trang Sau

Thống kê truy cập

users Đang Online: 33
today Hôm nay: 93
users Tháng này: 140,544
hits Tất cả: 1,249,027

Copyright © 2014 by AEPD