TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG CẨM NANG HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG PHÁT HIỆN SỚM NHỮNG DẤU HIỆU KHIẾM KHUYẾT Ở TRẺ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRẠM Y TẾ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VÀ GIÁO VIÊN SỬ DỤNG CẨM NANG
06/05/2021 15:10
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình mong muốn tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để xây dựng bộ cẩm nang dùng trong trường học và trạm y tế một cách hiệu quả, đồng thời tiến hành tổ chức đào tạo hướng dẫn cán bộ y tế và giáo viên sử dụng cẩm nang hiệu quả trong phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả.

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mệnh, giá trị, và các thành quả của SC/LSN trong nâng cao vị thế, năng lực cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật nói chung. AEPD cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho nạn nhân bom mìn, người khuyết tật thông qua nâng cao năng lực, ý thức tự chủ, tăng cường các cơ hội kinh tế và hòa nhập xã hội cũng như việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe - y tế, vận động chính sách và lồng ghép khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai.

Năm 2020, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình là 1 trong số 19 đơn vị được nhận tài trợ của Liên minh Châu Âu thông qua quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) để thực hiện dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Trong khuôn khổ dự án này, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình có kế hoạch “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kỹ năng phát hiện sớm những dấu hiệu khiếm khuyết ở trẻ để đề xuất các biện pháp can thiệp cơ bản và kịp thời, dùng trong trường học và trạm y tế”. Dự án sẽ tập trung thúc đẩy thực thi Luật trẻ em, Luật người khuyết tật, đặc biệt quyền của trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục thông qua các hoạt động can thiệp hướng đến 3 đối tượng chính, bao gồm trẻ khuyết tật, gia đình và chính quyền/cơ quan liên quan cấp xã, với mục tiêu sau cùng là giúp các em khuyết tật tiếp cận tốt hơn tới các cơ hội giáo dục.

Để biết thêm chi tiết, anh/chị vui lòng xem bản tham chiếu tại đây:TOR - xay dung cam nang PHS_final.docx

Bình luận

Thống kê truy cập

users Đang Online: 24
today Hôm nay: 81
users Tháng này: 108,879
hits Tất cả: 1,361,996

Copyright © 2014 by AEPD