AEPD

 
TUYỂN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI
19/06/2018 15:07
Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật và NKT dân tộc thiểu số trong phát triển KT-XH theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”, Hội Vì sự phát triển của NKT (AEPD) có kế hoạch tổ chức hai cuộc Đánh giá rủi ro thiên tai ở hai địa bàn dự án tại huyện Minh Hóa.

Với phương châm “Sự tham gia của toàn cộng đồng là sức mạnh trọng yếu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu”, từ năm 2010 Hội vì sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã tiên phong nỗ lực kêu gọi nhiều nguồn lực để xây dựng và thực hiện các hoạt động về giảm thiểu rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu hướng đến cộng đồng dễ bị tổn thương tập trung vào người khuyết tật. Nhiều kết quả thiết thực và ý nghĩa đã được gặt hái và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong lĩnh vực này.
Tiếp tục định hướng tăng cường năng lực nội tại cho cộng đồng dân cư trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, Hội vì sự phát triển của NKT có kế hoạch tổ chức cuộc Đánh giá rủi ro thiên tai tại 2 xã Trọng Hóa và Hóa Sơn của huyện Minh Hóa - hai xã thuộc vùng dự án năm 2018 do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ. Mục tiêu là nhằm đánh giá năng lực và khả năng ứng phó với thiên tai của 3 xã biên giới là Trọng Hóa, Hóa Sơn và Thượng Hóa cũng như những rủi ro cụ thể do thiên tai gây ra đối với người dân hàng năm ở cộng đồng dân cư này.

Vậy, (các) nhà tư vấn quan tâm đến công việc này vui lòng xem bản TOR đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

TOR DRA Minh Hoa 2018.docx

Sự kiện sắp diễn ra
 • 19 Th.12
  ĐI BỘ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP VÀ BÌNH ĐẲNG CỦA NNBM/NKT
  Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn” do Quỹ phúc lợi xã hội 8:00- 11:30
Thống kê truy cập
users Đang Online: 15
today Hôm nay: 47
users Tháng này: 39,423
hits Tất cả: 572,445
 • irish aid
 • Advocacy Project
 • Eden Social Welfare Foundation
 • Minister of Foreign Affairs
 • Swiss Solidarity
 • Giới thiệu chun
 • United Nations Development Programme
 • Center for International Stabilization and Recovery
 • caritas
 • Zebunet
 • Challenge to Change
 • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
 • james madison
 • survivorcorps