AEPD

 
THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
18/04/2019 16:12
.

Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) đang tìm kiếm các công ty kiểm toán đủ năng lực và quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Hội một số các điều kiện kèm theo như sau:
1. Là công ty kiểm toán quốc tế và phải có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với công ty đại chúng năm 2018 do Bộ Tài chính công bố.
2. Công ty cung cấp dịch vụ Kiểm toán có giá phí bỏ thầu thấp nhất.
3. Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực: Dự án, tổ chức phi chính phủ...hỗ trợ nhân đạo

Các đơn vị có đủ điều kiện trên, xin mời gửi Hồ sơ đến địa chỉ dưới đây trước 16h30 ngày 26/04/2019, đựng trong phong bì có niêm phong bao gồm: Hồ sơ năng lực và thư chào giá dịch vụ.

Thời gian mở thầu: 9h30 ngày 29/04/2019

Thời gian thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: từ 15/05/2019 đến 24/05/2019

Vui lòng xem bản Tham chiếu nhiệm vụ đính kèm tại đây 

Sự kiện sắp diễn ra
 • 19 Th.12
  ĐI BỘ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP VÀ BÌNH ĐẲNG CỦA NNBM/NKT
  Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn” do Quỹ phúc lợi xã hội 8:00- 11:30
Thống kê truy cập
users Đang Online: 13
today Hôm nay: 2,958
users Tháng này: 61,745
hits Tất cả: 643,262
 • irish aid
 • Advocacy Project
 • Eden Social Welfare Foundation
 • Minister of Foreign Affairs
 • Swiss Solidarity
 • Giới thiệu chun
 • United Nations Development Programme
 • Center for International Stabilization and Recovery
 • caritas
 • Zebunet
 • Challenge to Change
 • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
 • james madison
 • survivorcorps