thi cong noi that chung cu

TUYỂN CHUYÊN GIA TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TÌM HIỂU QUYỀN TRẺ EM, TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - Tin tức - AEPD | Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình

AEPD

 
TUYỂN CHUYÊN GIA TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TÌM HIỂU QUYỀN TRẺ EM, TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
07/05/2021 16:26
Tiếp theo chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, quyền của trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục cho học sinh, giáo viên và cộng đồng thuộc các xã dự án, dự án sẽ tiếp tục các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền TE, quyền của trẻ khuyết tật thông qua “Cuộc thi hùng biện tìm hiểu quyền trẻ em, trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục” tại các trường tiểu học/trung học cơ sở ở các xã dự án.

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mệnh, giá trị, và các thành quả của SC/LSN trong nâng cao vị thế, năng lực cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật nói chung. AEPD cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho nạn nhân bom mìn, người khuyết tật thông qua nâng cao năng lực, ý thức tự chủ, tăng cường các cơ hội kinh tế và hòa nhập xã hội cũng như việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe - y tế, vận động chính sách và lồng ghép khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai.

Năm 2020, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình là 1 trong số 19 đơn vị được nhận tài trợ của Liên minh Châu Âu thông qua quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) để thực hiện dự án “Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình” nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Tiếp theo chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, quyền của trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục cho học sinh, giáo viên và cộng đồng thuộc các xã dự án, dự án sẽ tiếp tục các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền TE, quyền của trẻ khuyết tật thông qua “Cuộc thi hùng biện tìm hiểu quyền trẻ em, trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục” tại các trường tiểu học/trung học cơ sở ở các xã dự án.

Bản tham chiếu này được Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình thiết kế nhằm tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để tổ chức 6 cuộc thi hùng biện tìm hiểu về quyền trẻ em, quyền của trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục.

Để biết thêm chi tiết, anh/chị vui lòng xem bản tham chiếu tại đây:TOR hung bien quyen TE.docx

Sự kiện sắp diễn ra
  Thống kê truy cập
  users Đang Online: 15
  today Hôm nay: 450
  users Tháng này: 127,573
  hits Tất cả: 1,157,067
  • irish aid
  • Advocacy Project
  • Eden Social Welfare Foundation
  • Minister of Foreign Affairs
  • Swiss Solidarity
  • Giới thiệu chun
  • United Nations Development Programme
  • Center for International Stabilization and Recovery
  • caritas
  • Zebunet
  • Challenge to Change
  • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
  • james madison
  • survivorcorps