thi cong noi that chung cu

AEPD THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN CUỘC HỌP LỒNG GHÉP QUẢN LÝ RRTTDVCĐ VÀ LỒNG GHÉP KHUYẾT TẬT TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT - XH CẤP XÃ - Tin tức - AEPD | Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình

AEPD

 
AEPD THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN CUỘC HỌP LỒNG GHÉP QUẢN LÝ RRTTDVCĐ VÀ LỒNG GHÉP KHUYẾT TẬT TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT - XH CẤP XÃ
10/08/2022 15:20
Để chuẩn bị thực hiện các cuộc họp lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào kế hoạch kinh tế xã hội của mỗi xã, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình tìm kiếm tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để hướng dẫn, thảo luận và xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai lồng ghép khuyết tật và lồng ghép các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và lồng ghép khuyết tật trong kế hoạch PTKTXH của xã.

Từ trước đến nay, các nội dung liên quan đến các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai, hay những điều chỉnh trong kế hoạch phù hợp hơn với NKT trong phát triển kinh tế xã hội, trong phòng tránh thiên tai hầu như khá mờ nhạt và chưa được chú trọng. Trong những năm vừa qua, có rất nhiều tổ chức đã có nhiều sáng kiến và chủ động đề xuất đưa các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai, lồng ghép khuyết tật trong kế hoạch PTKTXH và bước đầu có những tác động tích cực. Các kế hoạch PTKTXH mang tính bao quát, tổng hợp được nhiều nguồn lực và huy động được sự tham gia của mọi đối tượng trong cộng đồng. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nền tảng để vừa mới đây Bộ Kế hoạch-Đầu tư ra Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2021 hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề xuất trong dự án “Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, hướng đến người khuyết tật, giai đoạn 1” tại 3 xã Phúc Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, huyện Bố Trạch do tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tài trợ. Theo kế hoạch, Hội vì sự phát triển của NKT sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng các kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, lồng ghép khuyết tật. Từ đó lồng ghép các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai từ kế hoạch này vào kế hoạch PTKTXH. Bản tham chiếu này nhằm tìm kiếm tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để hướng dẫn, thảo luận và xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai lồng ghép khuyết tật và lồng ghép các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và lồng ghép khuyết tật trong kế hoạch PTKTXH của xã.

Thông tin chi tiết vui lòng xem bản mô tả công việc đính kèm sau: BftW_TOR CBDRM into SEDP.docx

Sự kiện sắp diễn ra
  Thống kê truy cập
  users Đang Online: 17
  today Hôm nay: 259
  users Tháng này: 94,387
  hits Tất cả: 1,256,209
  • irish aid
  • Advocacy Project
  • Eden Social Welfare Foundation
  • Minister of Foreign Affairs
  • Swiss Solidarity
  • Giới thiệu chun
  • United Nations Development Programme
  • Center for International Stabilization and Recovery
  • caritas
  • Zebunet
  • Challenge to Change
  • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
  • james madison
  • survivorcorps