thi cong noi that chung cu

Kỹ năng giao tiếp cho NKT/NNBM - Tin tức - AEPD | Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình

AEPD

 
Kỹ năng giao tiếp cho NKT/NNBM
20/11/2019 18:39
Trong khuôn khổ hoạt động dự án “Dự án“Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn”năm 2019 do Eden tài trợ, AEPD đã thiết kế một hoạt động đào tạo nạn nhân bom mìn nhằm nâng cao năng lực cho nạn nhân bom mìn nhằm giúp những nạn nhân này vượt qua rào cản, hòa nhập cộng đồng và có được kỹ năng giao tiếp tốt để có thể tiếp cận tuyên truyền cho người khác về tác hại bom mìn và cách phòng tránh.

Hội vì sự Phát triển của Người Khuyết tật (The Association for Empowerment of Persons with Disabilities-AEPD) là một tổ chức phi chính phủ địa phương tại Quảng Bình, có tiền thân từ một tổ chức hoạt động nhân đạo Quốc tế Survivor Corps/Landmine Survivors Network (SC/LSN). AEPD được thành lập nhằm kế thừa và phát huy sứ mạng, giá trị, và các thành quả của SC/LSN trong nâng cao vị thế, năng lực cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật nói chung. AEPD cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống cho nạn nhân bom mìn, nguời khuyết tật thông qua nâng cao năng lực, ý thức tự chủ, tăng cường các cơ hội kinh tế và hoà nhập xã hội cũng như việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ y tế.

Nâng cao vị thế, nâng cao năng lực cho ngườikhuyết tật đặc biệt là nận nhân bom mìn là mục tiêu được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực thi các chương trình dự án. Đặc biệt, trong khuôn khổ hoạt động dự án “Dự án“Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn””năm 2019 do Eden tài trợ, AEPD đã thiết kế một hoạt động mang tính chiến lược và lâu dài, đó là đào tạo một đội nạn nhân bom mìn nhằm phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng người khuyết tật, nạn nhân bom mìn nhằm giúp những đại sứ này có được kỹ năng giao tiếp tốt để có thể tiếp cận tuyên truyền cho người khác về tác hại bom mìn và cách phòng tránh.

TOR Comunication 2019.docx

Sự kiện sắp diễn ra
 • 19 Th.12
  ĐI BỘ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP VÀ BÌNH ĐẲNG CỦA NNBM/NKT
  Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các đại sứ trẻ tuổi nhằm thúc đẩy các chiến dịch phòng chống bom mìn” do Quỹ phúc lợi xã hội 8:00- 11:30
Thống kê truy cập
users Đang Online: 35
today Hôm nay: 67
users Tháng này: 70,066
hits Tất cả: 755,024
 • irish aid
 • Advocacy Project
 • Eden Social Welfare Foundation
 • Minister of Foreign Affairs
 • Swiss Solidarity
 • Giới thiệu chun
 • United Nations Development Programme
 • Center for International Stabilization and Recovery
 • caritas
 • Zebunet
 • Challenge to Change
 • ICBL- International Campaign to Ban Landmines
 • james madison
 • survivorcorps