AEPD THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN KHÓA TẬP HUẤN CHO NKT VÀ NGƯỜI NHÀ CỦA NKT VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG NGỪA, CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SOẠN THẢO CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI - DA BftW
16/11/2022 14:12
Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình mong muốn tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để tổ chức 07 khóa tập huấn cho người khuyết tật và người nhà của NKT về Kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và biên soạn cuốn cẩm nang hướng dẫn phòng ngừa và thích ứng với thiên tai cho cộng đồng dân cư, hướng đến người khuyết tật <br />

Trong khuôn khổ dự án “Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, giai đoạn 1” do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình có kế hoạch tổ chức 07 lớp tập huấn về Kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người khuyết tật và người nhà của NKT tại 03 xã dự án là Phúc Trạch, Hưng Trạch và Liên Trạch, huyện Bố Trạch.  

Bản tham chiếu này được Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình thiết kế nhằm tìm kiếm chuyên gia đủ năng lực để tổ chức 07 khóa tập huấn nói trên và biên soạn cuốn cẩm nang hướng dẫn phòng ngừa và thích ứng với thiên tai cho cộng đồng dân cư, hướng đến người khuyết tật.

Thông tin chi tiết vui lòng xem bản mô tả công việc đính kèm: BftW TOR - TH Ho gia dinh+cam nang.docx

Bình luận

Thống kê truy cập

users Đang Online: 208
today Hôm nay: 195
users Tháng này: 94,725
hits Tất cả: 1,279,838

Copyright © 2014 by AEPD